Index

OFAT AS

Orgnr: 818623402

adresse: Johan Waalers vei 22

id

16410

organisasjonsnummer

818623402

navn

OFAT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-27

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Johan Waalers vei 22"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "AURSKOG", "postnummer": "1930", "kommunenummer": "3026"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818623402

navn

OFAT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Johan Waalers vei 22

forradrpostnr

1930

forradrpoststed

AURSKOG

forradrkommnr

3026

forradrkommnavn

AURSKOG-HØLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.02.2017

stiftelsesdato

15.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818623402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2287751, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2062651, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1953819}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 108832}}, "journalnr": "2021317897", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818623402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4590, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -19840}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2058061, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 616214}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1441847}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2062651}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19014, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25401}, "driftsresultat": 10599, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 36000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31744, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24890}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 56634}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -21145}}]

Reserver mot visning?