Index

OFF TRACK EXPERIENCE AS

https://www.offtrackexperience.com

Orgnr: 912596192

mobil: 980 01 213
webside: www.offtrackexperience.com
adresse: Svendborg

id

118371

organisasjonsnummer

912596192

navn

OFF TRACK EXPERIENCE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.291", "beskrivelse": "Opplevelsesaktiviteter"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svendborg"], "kommune": "MÅLSELV", "landkode": "NO", "poststed": "ØVERBYGD", "postnummer": "9334", "kommunenummer": "5418"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-01

hjemmeside

www.offtrackexperience.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912596192

navn

OFF TRACK EXPERIENCE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svendborg

forradrpostnr

9334

forradrpoststed

ØVERBYGD

forradrkommnr

5418

forradrkommnavn

MÅLSELV

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.291

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

01.10.2013

tlf

tlf_mobil

980 01 213

url

www.offtrackexperience.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2477497, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1455155, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 918939}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 536216}}, "journalnr": "2021522766", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 189228, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 39228}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1265927, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1261087}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4840}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1455155}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 148669, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1561728}, "driftsresultat": 145972, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1707701}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11034, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16273}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5239}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 157006}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921536178 [navn] => OFF TRACK EXPERIENCE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-10-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.291", "beskrivelse": "Opplevelsesaktiviteter"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 912596192 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svendborg"], "kommune": "Mu00c5LSELV", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8VERBYGD", "postnummer": "9334", "kommunenummer": "5418"} [links] => [] [hjemmeside] => www.offtrackexperience.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?