Index

OFK BETONG AS

Orgnr: 822089852

adresse: Givravegen 32

id

26770

organisasjonsnummer

822089852

navn

OFK BETONG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-21

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Givravegen 32"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "VINSTRA", "postnummer": "2640", "kommunenummer": "3436"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822089852

navn

OFK BETONG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Givravegen 32

forradrpostnr

2640

forradrpoststed

VINSTRA

forradrkommnr

3436

forradrkommnavn

NORD-FRON

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.01.2019

stiftelsesdato

20.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822089852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1758676, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 360313, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 327450}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32863}}, "journalnr": "2020484158", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822089852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -915486, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -945486}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1275799, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 954007}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 321792}}, "sumEgenkapitalGjeld": 360313}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -936916, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1833040}, "driftsresultat": -920900, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 912140}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16015, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16042}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -936916}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920680569 [navn] => OFK BETONG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-04-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822089852 [oppstartsdato] => 2018-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Givravegen 32"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "VINSTRA", "postnummer": "2640", "kommunenummer": "3436"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2019-03-20 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?