Index

OFTE AS

Orgnr: 819146012

adresse: Bygleåsen 6

id

17839

organisasjonsnummer

819146012

navn

OFTE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-16

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygleåsen 6"], "kommune": "SELJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SELJORD", "postnummer": "3840", "kommunenummer": "3820"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819146012

navn

OFTE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygleåsen 6

forradrpostnr

3840

forradrpoststed

SELJORD

forradrkommnr

3820

forradrkommnavn

SELJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.06.2017

stiftelsesdato

30.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819146012

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2245281, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6714, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6714}}, "journalnr": "2021257436", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819146012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 158004, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 158004}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 158004}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3072, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 77928}, "driftsresultat": 3072, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 81000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3072}}]

Reserver mot visning?