Index

OHREN EIENDOM AS

Orgnr: 815594142

tlf: 97 05 37 01
mobil: 905 87 540
adresse: Værnesgata 15

id

8945

organisasjonsnummer

815594142

navn

OHREN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Værnesgata 15"], "kommune": "STJØRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STJØRDAL", "postnummer": "7503", "kommunenummer": "5035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1954-01-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815594142

navn

OHREN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Værnesgata 15

forradrpostnr

7503

forradrpoststed

STJØRDAL

forradrkommnr

5035

forradrkommnavn

STJØRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

16.01.1954

tlf

97 05 37 01

tlf_mobil

905 87 540

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815594142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 77852, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7812999, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6923881}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 889118}}, "journalnr": "2021198461", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815594142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2091034, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1941034}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5721965, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 937264}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4784701}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7812999}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 574087, "totalresultat": 574087, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 412647}, "driftsresultat": 910953, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1323600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -138123, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12020}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 150143}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 772831}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 984207344 [navn] => OHREN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-02-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815594142 [oppstartsdato] => 2002-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e6rnesgata 15"], "kommune": "STJu00d8RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STJu00d8RDAL", "postnummer": "7503", "kommunenummer": "5035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?