Index

OKL MARIN AS

Orgnr: 892482772

tlf: 92 63 08 18
mobil: 915 15 562
adresse: c/o Øystein Klepsvik, Arefjordsdalen

id

79663

organisasjonsnummer

892482772

navn

OKL MARIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-03

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Øystein Klepsvik", "Arefjordsdalen"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "BRATTHOLMEN", "postnummer": "5350", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

892482772

navn

OKL MARIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Øystein Klepsvik Arefjordsdalen

forradrpostnr

5350

forradrpoststed

BRATTHOLMEN

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.04.2008

stiftelsesdato

01.03.2008

tlf

92 63 08 18

tlf_mobil

915 15 562

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892482772

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1792614, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 556536, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 259375}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 297161}}, "journalnr": "2020522495", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892482772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 549186, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 449186}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7350, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7350}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 556536}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -282694, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11806}, "driftsresultat": -11806, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -270888, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 270890}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -282694}}]

Reserver mot visning?