Index

ØKONOMIBISTAND TRONDHEIM AS

https://www.pluss-okonomi.no

Orgnr: 888376682

mobil: 91839799
webside: www.pluss-okonomi.no
adresse: Sluppenvegen 3

id

71686

organisasjonsnummer

888376682

navn

ØKONOMIBISTAND TRONDHEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sluppenvegen 3"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7037", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-09

hjemmeside

www.pluss-okonomi.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888376682

navn

ØKONOMIBISTAND TRONDHEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sluppenvegen 3

forradrpostnr

7037

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.07.2005

stiftelsesdato

09.06.2005

tlf

tlf_mobil

91839799

url

www.pluss-okonomi.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

888376682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2204409, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1940381, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 124018}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1816363}}, "journalnr": "2020965989", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888376682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 561964, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 104000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 457964}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1378417, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1378417}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1940381}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -140532, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3674285}, "driftsresultat": -172917, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3501368}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6885, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1485}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8370}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -179802}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914653487 [navn] => ØKONOMIBISTAND TRONDHEIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 888376682 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sluppenvegen 3"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7037", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?