Index

ØKSNES MØBELSENTER AS

Orgnr: 822088422

adresse: Rådhusgata 36

id

26763

organisasjonsnummer

822088422

navn

ØKSNES MØBELSENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.471", "beskrivelse": "Engroshandel med møbler"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusgata 36"], "kommune": "ØKSNES", "landkode": "NO", "poststed": "MYRE", "postnummer": "8430", "kommunenummer": "1868"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822088422

navn

ØKSNES MØBELSENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusgata 36

forradrpostnr

8430

forradrpoststed

MYRE

forradrkommnr

1868

forradrkommnavn

ØKSNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.471

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.01.2019

stiftelsesdato

04.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822088422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2374767, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1562563, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 291088}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1271475}}, "journalnr": "2021424475", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822088422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 641976, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 611976}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 920587, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 680220}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 240368}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1562563}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 157257, "totalresultat": 157257, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7085910}, "driftsresultat": 220832, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7306742}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18917, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13430}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 32347}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 201915}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922115710 [navn] => ØKSNES MØBELSENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.471", "beskrivelse": "Engroshandel med mu00f8bler"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 822088422 [oppstartsdato] => 2019-01-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dhusgata 36"], "kommune": "u00d8KSNES", "landkode": "NO", "poststed": "MYRE", "postnummer": "8430", "kommunenummer": "1868"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?