Index

OKV INVEST AS

Orgnr: 812071122

adresse: Lyngvegen 31

id

1233

organisasjonsnummer

812071122

navn

OKV INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-13

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lyngvegen 31"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6429", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812071122

navn

OKV INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lyngvegen 31

forradrpostnr

6429

forradrpoststed

MOLDE

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812071122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2318719, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 513027, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 500000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13027}}, "journalnr": "2021366556", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812071122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 233027, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 203027}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 280000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 280000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 513027}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 225847, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8164}, "driftsresultat": -8164, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 234011, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 234011}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 225847}}]

Reserver mot visning?