Index

OLA JOHANSEN HOLDING AS

Orgnr: 815554132

mobil: 92606968
adresse: Ljåmovegen 50

id

8856

organisasjonsnummer

815554132

navn

OLA JOHANSEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-06

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ljåmovegen 50"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FANNREM", "postnummer": "7320", "kommunenummer": "5059"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815554132

navn

OLA JOHANSEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ljåmovegen 50

forradrpostnr

7320

forradrpoststed

FANNREM

forradrkommnr

5059

forradrkommnavn

ORKLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.07.2015

stiftelsesdato

17.02.2015

tlf

tlf_mobil

92606968

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815554132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2429311, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 873213, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 870933}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2280}}, "journalnr": "2021472773", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815554132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 651266, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 376844}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 274422}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 221947, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 221947}}, "sumEgenkapitalGjeld": 873213}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2425, "totalresultat": -2425, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9363}, "driftsresultat": -9363, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6938, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9723}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2785}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2425}}]

Reserver mot visning?