Index

OLAV STANGELAND AS

Orgnr: 812502522

adresse: Haakon VIIs gate 8

id

2198

organisasjonsnummer

812502522

navn

OLAV STANGELAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 8"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4005", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 191 Sentrum"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4001", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812502522

navn

OLAV STANGELAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon VIIs gate 8

forradrpostnr

4005

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 191 Sentrum

ppostnr

4001

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.09.2013

stiftelsesdato

18.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812502522

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1948866, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13126276, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1491381}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11634895}}, "journalnr": "2020687258", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812502522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13123776, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 13093776}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13126276}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7626049, "totalresultat": 7626049, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 49689}, "driftsresultat": -49689, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7675738, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7752859}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 77121}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7626049}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927100223 [navn] => OLAV STANGELAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-05-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812502522 [oppstartsdato] => 2020-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 8"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4005", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 185 Sentrum"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4001", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?