Index

OLDROYD AS

Orgnr: 870890192

tlf: 35 98 75 50
adresse: Isdammen 25

id

54056

organisasjonsnummer

870890192

navn

OLDROYD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "22.230", "beskrivelse": "Produksjon av byggevarer av plast"}

antallAnsatte

22

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Isdammen 25"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3962", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

870890192

navn

OLDROYD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Isdammen 25

forradrpostnr

3962

forradrpoststed

STATHELLE

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

22.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

01.04.1994

tlf

35 98 75 50

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

22

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870890192

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1758108, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 66275403, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24547293}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 41728110}}, "journalnr": "2020483394", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870890192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20618814, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1210748}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 19408066}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 45656589, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22017657}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 23638932}}, "sumEgenkapitalGjeld": 66275403}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 752311, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 64704629}, "driftsresultat": 2048502, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 66753131}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1061901, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 810583}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1872484}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 986601}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974697777 [navn] => OLDROYD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-07-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "22.230", "beskrivelse": "Produksjon av byggevarer av plast"} [antallAnsatte] => 22 [overordnetEnhet] => 870890192 [oppstartsdato] => 1995-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 1"], "kommune": "KRAGERu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "SANNIDAL", "postnummer": "3766", "kommunenummer": "3814"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?