Index

OLE DEVIKSVEI 16 AS

Orgnr: 821603722

adresse: Vækerøveien 8A

id

25263

organisasjonsnummer

821603722

navn

OLE DEVIKSVEI 16 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vækerøveien 8A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0282", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

821603722

navn

OLE DEVIKSVEI 16 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vækerøveien 8A

forradrpostnr

0282

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.10.2018

stiftelsesdato

05.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821603722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2302997, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15501920, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10129110}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5372810}}, "journalnr": "2021343129", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821603722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5383207, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5383207}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10118712, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4576473}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5542239}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15501919}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 517948, "totalresultat": 517948, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1497400}, "driftsresultat": 851492, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2348892}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -187455, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2416}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 189871}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 664037}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921732856 [navn] => OLE DEVIKSVEI 16 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-11-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821603722 [oppstartsdato] => 2018-10-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e6keru00f8veien 8A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0282", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?