Index

OLIVOS AS

Orgnr: 812322362

adresse: Kloppaveien 10

id

1812

organisasjonsnummer

812322362

navn

OLIVOS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-20

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kloppaveien 10"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "FJELLHAMAR", "postnummer": "1472", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812322362

navn

OLIVOS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kloppaveien 10

forradrpostnr

1472

forradrpoststed

FJELLHAMAR

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.08.2013

stiftelsesdato

09.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812322362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 37584, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5873648, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5746222}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 127426}}, "journalnr": "2021162096", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812322362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -350102, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -850102}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6223750, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23750}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5873648}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -168845, "totalresultat": -168845, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 117648}, "driftsresultat": -117648, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -51197, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 429}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 51626}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -168845}}]

Reserver mot visning?