Index

OLJE OG ENERGI TRANSPORT AS

Orgnr: 815272692

adresse: Loe bruk 16

id

8190

organisasjonsnummer

815272692

navn

OLJE OG ENERGI TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

24

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Loe bruk 16"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3300", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 328"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3301", "kommunenummer": "3048"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815272692

navn

OLJE OG ENERGI TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Loe bruk 16

forradrpostnr

3300

forradrpoststed

HOKKSUND

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 328

ppostnr

3301

ppoststed

HOKKSUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.04.2015

stiftelsesdato

10.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

24

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815272692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2231173, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26525885, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18398832}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8127053}}, "journalnr": "2021210312", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815272692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2762601, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1762601}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23763284, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5527594}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 18235690}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26525885}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 704801, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 37297434}, "driftsresultat": 1517008, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 38814442}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -613503, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10793}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 624296}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 903505}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915283721 [navn] => OLJE OG ENERGI TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 24 [overordnetEnhet] => 815272692 [oppstartsdato] => 2015-04-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Loe bruk 16"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3300", "kommunenummer": "3048"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 328"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3301", "kommunenummer": "3048"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?