Index

OLSEN AUTO JESSHEIM AS

Orgnr: 811717142

mobil: 959 03 017
adresse: Asfaltvegen 3

id

425

organisasjonsnummer

811717142

navn

OLSEN AUTO JESSHEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Asfaltvegen 3"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811717142

navn

OLSEN AUTO JESSHEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Asfaltvegen 3

forradrpostnr

2069

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.03.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

959 03 017

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.12.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811717142

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2054649, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2455384, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 883867}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1571517}}, "journalnr": "2020804563", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811717142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1795633, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1765633}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 659751, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 659751}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2455384}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -284044, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7685345}, "driftsresultat": -363399, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7321945}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 22658, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23303}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 644}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -340741}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993377422 [navn] => OLSEN AUTO JESSHEIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-12-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 811717142 [oppstartsdato] => 2008-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Asfaltvegen 3"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?