Index

OLSEN OG THOMASSEN HOLDING AS

Orgnr: 820798112

adresse: Thomashøyden 2

id

22517

organisasjonsnummer

820798112

navn

OLSEN OG THOMASSEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-27

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thomashøyden 2"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9513", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-03-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820798112

navn

OLSEN OG THOMASSEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Thomashøyden 2

forradrpostnr

9513

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.04.2018

stiftelsesdato

09.03.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820798112

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 43534, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1813154, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1801225}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11929}}, "journalnr": "2021169130", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820798112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23154, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6846}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1790000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1790000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1813154}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2499, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2499, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2500}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2499}}]

Reserver mot visning?