Index

OLYMPIC SHIP INTERNATIONAL AS

Orgnr: 815018222

tlf: 70 08 12 00
adresse: Fosnavåg Brygge, Holmsildgata 12

id

7583

organisasjonsnummer

815018222

navn

OLYMPIC SHIP INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.204", "beskrivelse": "Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fosnavåg Brygge", "Holmsildgata 12"], "kommune": "HERØY", "landkode": "NO", "poststed": "FOSNAVÅG", "postnummer": "6090", "kommunenummer": "1515"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 234"], "kommune": "HERØY", "landkode": "NO", "poststed": "FOSNAVÅG", "postnummer": "6099", "kommunenummer": "1515"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815018222

navn

OLYMPIC SHIP INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fosnavåg Brygge Holmsildgata 12

forradrpostnr

6090

forradrpoststed

FOSNAVÅG

forradrkommnr

1515

forradrkommnavn

HERØY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 234

ppostnr

6099

ppoststed

FOSNAVÅG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.204

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2015

stiftelsesdato

05.02.2015

tlf

70 08 12 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815018222

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1874578, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 117286, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 117286}}, "journalnr": "2020597882", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815018222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 117286, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -382714}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 117286}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -34442, "totalresultat": -34442, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36489}, "driftsresultat": -36489, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2047, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2504}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 457}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -34442}}]

Reserver mot visning?