Index

ONEINSPECTION AS

Orgnr: 820381432

adresse: Steinsvikvegen 11

id

21191

organisasjonsnummer

820381432

navn

ONEINSPECTION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Steinsvikvegen 11"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "LINDÅS", "postnummer": "5955", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820381432

navn

ONEINSPECTION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Steinsvikvegen 11

forradrpostnr

5955

forradrpoststed

LINDÅS

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.02.2018

stiftelsesdato

01.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

820381432

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2439793, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 618942, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 618942}}, "journalnr": "2021423963", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820381432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 409039, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 379039}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 209903, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 209903}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 618942}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 251721, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 892216}, "driftsresultat": 357209, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1249425}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1421, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11880}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10460}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 358630}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917776695 [navn] => ONEINSPECTION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 820381432 [oppstartsdato] => 2016-09-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Steinsvikvegen 11"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "LINDu00c5S", "postnummer": "5955", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?