Index

OPES SARPSBORG AS

Orgnr: 817725392

adresse: Rødsbråtan 38

id

14229

organisasjonsnummer

817725392

navn

OPES SARPSBORG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rødsbråtan 38"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ENGELSVIKEN", "postnummer": "1628", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-07-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817725392

navn

OPES SARPSBORG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rødsbråtan 38

forradrpostnr

1628

forradrpoststed

ENGELSVIKEN

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.09.2016

stiftelsesdato

07.07.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817725392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2057919, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13812996, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13008893}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 804103}}, "journalnr": "2020807753", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817725392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3799208, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -200792}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10013788, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 894907}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9118881}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13812996}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -149375, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 990962}, "driftsresultat": 143568, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1134530}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -335114, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 175}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 335289}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -191546}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917800537 [navn] => OPES SARPSBORG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817725392 [oppstartsdato] => 2016-07-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8dsbru00e5tan 38"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ENGELSVIKEN", "postnummer": "1628", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?