Index

OPPDAL GRAVING OG TRANSPORT AS

Orgnr: 812288962

adresse: Nordre Industrivegen 14

id

1735

organisasjonsnummer

812288962

navn

OPPDAL GRAVING OG TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Industrivegen 14"], "kommune": "OPPDAL", "landkode": "NO", "poststed": "OPPDAL", "postnummer": "7340", "kommunenummer": "5021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812288962

navn

OPPDAL GRAVING OG TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordre Industrivegen 14

forradrpostnr

7340

forradrpoststed

OPPDAL

forradrkommnr

5021

forradrkommnavn

OPPDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.08.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812288962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2078889, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5079771, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2996076}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2083695}}, "journalnr": "2020830094", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812288962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 333869, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 303869}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4745901, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1546966}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3198935}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5079771}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 148058, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13786644}, "driftsresultat": 215826, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 14002469}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -213011, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2735}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 215745}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2815}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912302482 [navn] => OPPDAL GRAVING OG TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 812288962 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Industrivegen 14"], "kommune": "OPPDAL", "landkode": "NO", "poststed": "OPPDAL", "postnummer": "7340", "kommunenummer": "5021"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?