Index

OPPDAL & RENNEBU BEGRAVELSESBYRÅ AS

Orgnr: 886385552

tlf: 72 42 36 35
mobil: 93009289
adresse: Konglevegen 4

id

68727

organisasjonsnummer

886385552

navn

OPPDAL & RENNEBU BEGRAVELSESBYRÅ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.030", "beskrivelse": "Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier"}

antallAnsatte

27

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Konglevegen 4"], "kommune": "OPPDAL", "landkode": "NO", "poststed": "OPPDAL", "postnummer": "7340", "kommunenummer": "5021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

886385552

navn

OPPDAL & RENNEBU BEGRAVELSESBYRÅ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Konglevegen 4

forradrpostnr

7340

forradrpoststed

OPPDAL

forradrkommnr

5021

forradrkommnavn

OPPDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.030

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.01.2004

stiftelsesdato

12.12.2003

tlf

72 42 36 35

tlf_mobil

93009289

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

27

ansatte_dato

13.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886385552

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2020697, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2591432, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 812953}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1778480}}, "journalnr": "2020769132", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886385552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 155869, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -144131}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2435563, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 644934}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1790629}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2591432}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 417666, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3096351}, "driftsresultat": 643865, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3740216}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -108395, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 280}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 108675}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 535470}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913571517 [navn] => OPPDAL OG RENNEBU BEGRAVELSESBYRÅ AS AVD SUNNDALSØRA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.030", "beskrivelse": "Begravelsesbyru00e5virksomhet og drift av kirkegu00e5rder og krematorier"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 886385552 [oppstartsdato] => 2014-03-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordmu00f8rsvegen 11"], "kommune": "SUNNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SUNNDALSu00d8RA", "postnummer": "6600", "kommunenummer": "1563"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3"], "kommune": "SUNNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SUNNDALSu00d8RA", "postnummer": "6601", "kommunenummer": "1563"} [datoEierskifte] => 2019-12-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 971927828 [navn] => OPPDAL & RENNEBU BEGRAVELSESBYRÅ AS AVD OPPDAL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.030", "beskrivelse": "Begravelsesbyru00e5virksomhet og drift av kirkegu00e5rder og krematorier"} [antallAnsatte] => 27 [overordnetEnhet] => 886385552 [oppstartsdato] => 1978-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Konglevegen 4"], "kommune": "OPPDAL", "landkode": "NO", "poststed": "OPPDAL", "postnummer": "7340", "kommunenummer": "5021"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2004-01-06 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?