Index

OPPERUD BOLIGUTVIKLING AS

Orgnr: 811992992

adresse: Opperudvegen 29

id

1050

organisasjonsnummer

811992992

navn

OPPERUD BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-27

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Opperudvegen 29"], "kommune": "HURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HURDAL", "postnummer": "2090", "kommunenummer": "3037"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811992992

navn

OPPERUD BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Opperudvegen 29

forradrpostnr

2090

forradrpoststed

HURDAL

forradrkommnr

3037

forradrkommnavn

HURDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.05.2013

stiftelsesdato

10.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811992992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2475069, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3106786, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2440525}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 666261}}, "journalnr": "2021516794", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811992992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1818062, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2386500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -568438}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1288724, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 53724}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1235000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3106786}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -82461, "totalresultat": -82461, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12497}, "driftsresultat": -12497, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -69964, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 80}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70043}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -82461}}]

Reserver mot visning?