Index

OPPMÅLINGSVESENET AS

Orgnr: 820415132

adresse: Vårveien 39

id

21295

organisasjonsnummer

820415132

navn

OPPMÅLINGSVESENET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vårveien 39"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1182", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820415132

navn

OPPMÅLINGSVESENET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vårveien 39

forradrpostnr

1182

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.02.2018

stiftelsesdato

27.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

820415132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2379431, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 375634, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 375634}}, "journalnr": "2021426166", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820415132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2711, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -27289}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 372922, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 372922}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 375633}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15003, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1988193}, "driftsresultat": -15003, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1973190}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15003}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920512976 [navn] => OPPMÅLINGSVESENET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 820415132 [oppstartsdato] => 2018-01-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5rveien 39"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1182", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?