Index

OPPMUNTRING AS

Orgnr: 817744362

adresse: Stokke Ravei 312A

id

14266

organisasjonsnummer

817744362

navn

OPPMUNTRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-19

naeringskode1

{"kode": "47.990", "beskrivelse": "Detaljhandel utenom utsalgssted ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stokke Ravei 312A"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817744362

navn

OPPMUNTRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stokke Ravei 312A

forradrpostnr

3160

forradrpoststed

STOKKE

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.09.2016

stiftelsesdato

05.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817744362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2171041, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7501, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4001}}, "journalnr": "2020927822", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817744362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7529, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -11901}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -28, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -28}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7501}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7529, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33906}, "driftsresultat": 7753, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 41659}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -224, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 225}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7529}}]

Reserver mot visning?