Index

OPPORTUNITY INVEST AS

Orgnr: 811838772

mobil: 930 93 311
adresse: Tolvsrødveien 6

id

729

organisasjonsnummer

811838772

navn

OPPORTUNITY INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-23

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tolvsrødveien 6"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRØD", "postnummer": "3152", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811838772

navn

OPPORTUNITY INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tolvsrødveien 6

forradrpostnr

3152

forradrpoststed

TOLVSRØD

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.04.2013

stiftelsesdato

24.03.2013

tlf

tlf_mobil

930 93 311

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811838772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2522321, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2649665, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1672267}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 977398}}, "journalnr": "2021497126", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811838772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2857500, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2887500}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5507165, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 181121}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5326044}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2649665}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 312192, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 28979}, "driftsresultat": -28979, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 341171, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 341171}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 312192}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911864851 [navn] => OPPORTUNITY INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811838772 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tolvsru00f8dveien 6"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRu00d8D", "postnummer": "3152", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?