Index

OPPSAL TORG AS

Orgnr: 820348222

adresse: Vetlandsveien 113

id

21105

organisasjonsnummer

820348222

navn

OPPSAL TORG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vetlandsveien 113"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0685", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820348222

navn

OPPSAL TORG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vetlandsveien 113

forradrpostnr

0685

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

05.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820348222

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2071839, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1263759, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 736468}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 527291}}, "journalnr": "2020824015", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820348222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -941222, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -971222}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2204982, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1685766}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 519215}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1263759}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -274152, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9519877}, "driftsresultat": -312702, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9207175}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -38774, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 38789}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -351477}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 820381122 [navn] => OPPSAL TORG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 820348222 [oppstartsdato] => 2018-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vetlandsveien 113"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0685", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?