Index

OPQM AS

Orgnr: 812407422

mobil: 91164681
adresse: Holmenkollveien 79B

id

1993

organisasjonsnummer

812407422

navn

OPQM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-02

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holmenkollveien 79B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0784", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812407422

navn

OPQM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holmenkollveien 79B

forradrpostnr

0784

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.10.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

91164681

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812407422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2317371, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1930454, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1930454}}, "journalnr": "2021364576", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812407422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1930454, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 37229}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1893225}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1930454}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 96603, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 96603, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 96603}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 96603}}]

Reserver mot visning?