Index

OPTIMEK EIENDOM AS

Orgnr: 912876977

adresse: Gjerstadveien 373

id

124531

organisasjonsnummer

912876977

navn

OPTIMEK EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gjerstadveien 373"], "kommune": "GJERSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "SUNDEBRU", "postnummer": "4993", "kommunenummer": "4211"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912876977

navn

OPTIMEK EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gjerstadveien 373

forradrpostnr

4993

forradrpoststed

SUNDEBRU

forradrkommnr

4211

forradrkommnavn

GJERSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

03.12.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876977

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2472849, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4796083, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4729538}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 66545}}, "journalnr": "2021446106", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876977"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -563578, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1158045}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1721623}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5359661, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 45198}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5314463}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4796083}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 118195, "totalresultat": 118195, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 166270}, "driftsresultat": 343530, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 509800}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -191850, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 191854}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 151680}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918397337 [navn] => OPTIMEK EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912876977 [oppstartsdato] => 2017-01-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gjerstadveien 373"], "kommune": "GJERSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "SUNDEBRU", "postnummer": "4993", "kommunenummer": "4211"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?