Index

OPTIMUSPISTOR AS

Orgnr: 811669342

adresse: Hospitsveien 21

id

320

organisasjonsnummer

811669342

navn

OPTIMUSPISTOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-09

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hospitsveien 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0789", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-11-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811669342

navn

OPTIMUSPISTOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hospitsveien 21

forradrpostnr

0789

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.03.2013

stiftelsesdato

23.11.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811669342

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1810490, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 119652838, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 45836127}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 73816712}}, "journalnr": "2020538373", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811669342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 113082795, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 112982795}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6570043, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6570043}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 119652838}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1027419, "totalresultat": -1027419, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17102967}, "driftsresultat": -1264486, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15838481}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 237067, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 238158}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1091}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1027419}}]

Reserver mot visning?