Index

OPTOTEAM HOLDING AS

Orgnr: 922030693

adresse: Dronningens gate 13

id

362878

organisasjonsnummer

922030693

navn

OPTOTEAM HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-24

naeringskode1

{"kode": "78.100", "beskrivelse": "Rekruttering og formidling av arbeidskraft"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0152", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-05

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922030693

navn

OPTOTEAM HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronningens gate 13

forradrpostnr

0152

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

78.100

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.01.2019

stiftelsesdato

05.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030693

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2562785, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 46096, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 45897}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 199}}, "journalnr": "2021548312", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030693"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -265739, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -295739}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 311835, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 311835}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 46096}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -281133, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 34348}, "driftsresultat": -34348, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -246785, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1264}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 248049}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -281133}}]

Reserver mot visning?