Index

ØRA HOLDING AS

https://frip.no

Orgnr: 815182022

webside: frip.no
adresse: Øraveien 2

id

7964

organisasjonsnummer

815182022

navn

ØRA HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-27

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øraveien 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1630", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-05

hjemmeside

frip.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815182022

navn

ØRA HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øraveien 2

forradrpostnr

1630

forradrpoststed

GAMLE FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.03.2015

stiftelsesdato

05.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

frip.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815182022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2357169, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 74879124, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 73470657}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1408467}}, "journalnr": "2021287488", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815182022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 74745223, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 57000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 17745223}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 133901, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 133901}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 74879124}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 364374, "totalresultat": 364374, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 143426}, "driftsresultat": -143426, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 610900, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 612064}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1164}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 467474}}]

Reserver mot visning?