Index

ORFJELL GRUPPEN AS

https://www.orfjellgruppen.no

Orgnr: 818610742

tlf: 40 30 41 82
webside: www.orfjellgruppen.no
adresse: Hektnerhagan 39

id

16376

organisasjonsnummer

818610742

navn

ORFJELL GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-23

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hektnerhagan 39"], "kommune": "RÆLINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FJERDINGBY", "postnummer": "2008", "kommunenummer": "3027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-08

hjemmeside

www.orfjellgruppen.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

818610742

navn

ORFJELL GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hektnerhagan 39

forradrpostnr

2008

forradrpoststed

FJERDINGBY

forradrkommnr

3027

forradrkommnavn

RÆLINGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2017

stiftelsesdato

08.02.2017

tlf

40 30 41 82

tlf_mobil

url

www.orfjellgruppen.no

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818610742

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1277518, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 61987, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 54324}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7663}}, "journalnr": "2019718918", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818610742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 50836, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 20836}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11152, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11152}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 61987}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 24330, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 60108}, "driftsresultat": 30710, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 90818}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30715}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918660879 [navn] => ORFJELL GRUPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818610742 [oppstartsdato] => 2017-02-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hektnerhagan 39"], "kommune": "Ru00c6LINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FJERDINGBY", "postnummer": "2008", "kommunenummer": "3027"} [links] => [] [hjemmeside] => www.orfjellgruppen.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?