Index

ORGANIC FEELGOOD AS

Orgnr: 812245732

mobil: 915 88 433
adresse: Hedalsveien 151

id

1635

organisasjonsnummer

812245732

navn

ORGANIC FEELGOOD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hedalsveien 151"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "NES I ÅDAL", "postnummer": "3524", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812245732

navn

ORGANIC FEELGOOD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hedalsveien 151

forradrpostnr

3524

forradrpoststed

NES I ÅDAL

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.389

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.08.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

tlf_mobil

915 88 433

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812245732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2335089, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 364590, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 364590}}, "journalnr": "2021389174", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812245732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 37739, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 732203}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -694464}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 326851, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 326851}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 364590}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -114350, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 738746}, "driftsresultat": -123708, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 615038}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9358, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -537}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -9895}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -114350}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913136314 [navn] => ORGANIC FEELGOOD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nu00e6rings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812245732 [oppstartsdato] => 2013-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hedalsveien 151"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "NES I u00c5DAL", "postnummer": "3524", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?