Index

ORION CAPITAL AS

Orgnr: 815095022

adresse: Bestumveien 25A

id

7775

organisasjonsnummer

815095022

navn

ORION CAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-11

naeringskode1

{"kode": "66.190", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bestumveien 25A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0281", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815095022

navn

ORION CAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bestumveien 25A

forradrpostnr

0281

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

66.190

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.03.2015

stiftelsesdato

05.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815095022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2163285, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16}}, "journalnr": "2020917255", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815095022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -91130, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -121130}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 91146, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 91146}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 660000}, "driftsresultat": 1, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 660000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926206575 [navn] => ORION CAPITAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "66.190", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815095022 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bestumveien 25A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0281", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?