Index

ØRJAN DYPAUNE HOLDING AS

Orgnr: 811816302

mobil: 404 27 879
adresse: Hummervegen 19

id

670

organisasjonsnummer

811816302

navn

ØRJAN DYPAUNE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-15

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hummervegen 19"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "KVALØYA", "postnummer": "9104", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811816302

navn

ØRJAN DYPAUNE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hummervegen 19

forradrpostnr

9104

forradrpoststed

KVALØYA

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.04.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

tlf_mobil

404 27 879

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811816302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2287791, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3216243, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1972264}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1243979}}, "journalnr": "2021317969", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811816302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3164273, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3104273}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 51970, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 51970}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3216243}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 34404, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11566}, "driftsresultat": -11566, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 44807, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 44807}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33241}}]

Reserver mot visning?