Index

ORKDALSVEIEN 50 AS

Orgnr: 918098682

adresse: c/o Aristoteles Eiendom AS, Erling Skakkes gate 2A

id

246897

organisasjonsnummer

918098682

navn

ORKDALSVEIEN 50 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Aristoteles Eiendom AS", "Erling Skakkes gate 2A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7013", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

918098682

navn

ORKDALSVEIEN 50 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Aristoteles Eiendom AS Erling Skakkes gate 2A

forradrpostnr

7013

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.11.2016

stiftelsesdato

15.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1482370, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8129122, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7925860}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 203262}}, "journalnr": "2019941563", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -123170, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 29430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -152600}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8252292, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2477559}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5774733}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8129122}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -55300, "totalresultat": -55300, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14855}, "driftsresultat": -14855, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -30081, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 192878}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 222959}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -44936}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818157002 [navn] => ORKDALSVEIEN 50 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918098682 [oppstartsdato] => 2016-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Orkdalsveien 50"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "ORKANGER", "postnummer": "7300", "kommunenummer": "5059"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2021-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?