Index

ORKEL HOLDING AS

Orgnr: 815274962

adresse: Gilhaugvegen 13

id

8197

organisasjonsnummer

815274962

navn

ORKEL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-21

naeringskode1

{"kode": "28.300", "beskrivelse": "Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gilhaugvegen 13"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FANNREM", "postnummer": "7320", "kommunenummer": "5059"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-12

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815274962

navn

ORKEL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gilhaugvegen 13

forradrpostnr

7320

forradrpoststed

FANNREM

forradrkommnr

5059

forradrkommnavn

ORKLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

28.300

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.04.2015

stiftelsesdato

12.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815274962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2036623, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27147348, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27133966}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13382}}, "journalnr": "2020784126", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815274962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1139783, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1039783}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26007565, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 331937}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 25675628}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27147348}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 850995, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 136768}, "driftsresultat": -136768, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1232200, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2000554}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 768354}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1095432}}]

Reserver mot visning?