Index

ORMERUDVEIEN BOLIGUTVIKLING AS

Orgnr: 917792658

adresse: Olav Vs gate 5

id

238830

organisasjonsnummer

917792658

navn

ORMERUDVEIEN BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olav Vs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1847 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917792658

navn

ORMERUDVEIEN BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olav Vs gate 5

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1847 Vika

ppostnr

0123

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

20.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917792658

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2157121, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32037732, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32037732}}, "journalnr": "2020904381", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917792658"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8081037, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7981037}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23956695, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 21708433}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2248262}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32037732}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 26301580, "totalresultat": 26301580, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 119702722}, "driftsresultat": 32655501, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 152358223}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1064494, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1064569}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 75}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33719995}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 817862012 [navn] => ORMERUDVEIEN BOLIGUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917792658 [oppstartsdato] => 2016-09-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olav Vs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1847 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?