Index

ØRNHAUGAN AS

Orgnr: 819110972

adresse: c/o Hartly P. Thun, Finnsetveien 127

id

17740

organisasjonsnummer

819110972

navn

ØRNHAUGAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-09

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hartly P. Thun", "Finnsetveien 127"], "kommune": "ÅFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "ÅFJORD", "postnummer": "7170", "kommunenummer": "5058"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819110972

navn

ØRNHAUGAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Hartly P. Thun Finnsetveien 127

forradrpostnr

7170

forradrpoststed

ÅFJORD

forradrkommnr

5058

forradrkommnavn

ÅFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.06.2017

stiftelsesdato

19.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819110972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 38904, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1252689, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1252689}}, "journalnr": "2021164270", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819110972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 120250, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18805}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 101445}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1132438, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1132438}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1252689}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15674, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16507}, "driftsresultat": -12507, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3167, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7359}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10526}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15674}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919188944 [navn] => ØRNHAUGAN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819110972 [oppstartsdato] => 2017-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hartly P. Thun", "Finnsetveien 127"], "kommune": "u00c5FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5FJORD", "postnummer": "7170", "kommunenummer": "5058"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?