Index

OSKAR L. HANSEN EIENDOM AS

Orgnr: 812387812

adresse: Oscars gate 14

id

1951

organisasjonsnummer

812387812

navn

OSKAR L. HANSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Oscars gate 14"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1776", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1968-02-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812387812

navn

OSKAR L. HANSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Oscars gate 14

forradrpostnr

1776

forradrpoststed

HALDEN

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

11.02.1968

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812387812

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1857068, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2122332, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2078492}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 43840}}, "journalnr": "2020597364", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812387812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 468113, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 156000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 312113}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1654219, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 253199}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1401020}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2122332}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -67143, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 234709}, "driftsresultat": -21709, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 213000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -64371, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64384}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -86080}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986988815 [navn] => OSKAR L. HANSEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-06-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812387812 [oppstartsdato] => 2004-03-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Oscars gate 14"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1776", "kommunenummer": "3001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?