Index

OSLO DIGITALE GRUVESELSKAB AS

Orgnr: 820353382

adresse: Karlsborgveien 3A

id

21127

organisasjonsnummer

820353382

navn

OSLO DIGITALE GRUVESELSKAB AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-03-08

naeringskode1

{"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karlsborgveien 3A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0193", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820353382

navn

OSLO DIGITALE GRUVESELSKAB AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karlsborgveien 3A

forradrpostnr

0193

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

63.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.03.2018

stiftelsesdato

28.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820353382

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2154245, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 71567, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 71567}}, "journalnr": "2020932546", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820353382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 71567, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 71567}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 71567}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12897, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12897}, "driftsresultat": -12897, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12897}}]

Reserver mot visning?