Index

OSLO FELGRETTING AS

https://www.oslofelgretting.no/

Orgnr: 811779032

webside: www.oslofelgretting.no/
adresse: Maria Dehlis vei 40

id

583

organisasjonsnummer

811779032

navn

OSLO FELGRETTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Maria Dehlis vei 40"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1083", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-21

hjemmeside

www.oslofelgretting.no/

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811779032

navn

OSLO FELGRETTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Maria Dehlis vei 40

forradrpostnr

1083

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.04.2013

stiftelsesdato

21.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.oslofelgretting.no/

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811779032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1622712, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1111079, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 571222}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 539857}}, "journalnr": "2020342948", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811779032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 630709, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 65104}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 565605}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 480370, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 480370}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1111079}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 206067, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2813286}, "driftsresultat": 261835, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3075121}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2373, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3546}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1173}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 264207}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 893375902 [navn] => OSLO FELGRETTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-12-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 811779032 [oppstartsdato] => 2008-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Maria Dehlis vei 40"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1083", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.oslofelgretting.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?