Index

OSLO LUFTHAVNS TANKANLEGG AS

Orgnr: 877166082

tlf: 64 81 08 00
adresse: Evd Griegsveg

id

57895

organisasjonsnummer

877166082

navn

OSLO LUFTHAVNS TANKANLEGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.100", "beskrivelse": "Lagring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Evd Griegsveg"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-11-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 134"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2061", "kommunenummer": "3033"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877166082

navn

OSLO LUFTHAVNS TANKANLEGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Evd Griegsveg

forradrpostnr

2060

forradrpoststed

GARDERMOEN

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 134

ppostnr

2061

ppoststed

GARDERMOEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.01.1997

stiftelsesdato

29.11.1996

tlf

64 81 08 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877166082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1907276, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 69595863, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 47967663}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21628200}}, "journalnr": "2020642080", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877166082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9267803, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 7500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1767803}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 60328060, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8426910}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 51901150}}, "sumEgenkapitalGjeld": 69595863}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -350554, "totalresultat": -350554, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 60615311}, "driftsresultat": 1111252, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 61726563}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1561094, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 201526}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1762620}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -449842}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 877175502 [navn] => OSLO LUFTHAVNS TANKANLEGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-01-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.100", "beskrivelse": "Lagring"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877166082 [oppstartsdato] => 1997-01-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Evd Griegsveg"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 134"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2061", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?