Index

OSLO SENTRUMSHOLDING AS

Orgnr: 818052332

adresse: c/o Oslo Finans AS, Fridtjof Nansens plass 3

id

15034

organisasjonsnummer

818052332

navn

OSLO SENTRUMSHOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Oslo Finans AS", "Fridtjof Nansens plass 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Oslo Finans AS", "Postboks 1543 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0117", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818052332

navn

OSLO SENTRUMSHOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Oslo Finans AS Fridtjof Nansens plass 3

forradrpostnr

0160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Oslo Finans AS Postboks 1543 Vika

ppostnr

0117

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.11.2016

stiftelsesdato

20.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818052332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 70754, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 799071718, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 766907325}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32164392}}, "journalnr": "2021192428", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818052332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 174111273, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 174111273}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 624960445, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20960445}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 604000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 799071718}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5817872, "totalresultat": -5817872, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25273992}, "driftsresultat": 25916379, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 51190371}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19717754, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1119960}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20837714}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6198625}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918114165 [navn] => OSLO SENTRUMSHOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818052332 [oppstartsdato] => 2016-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Oslo Finans AS", "Fridtjof Nansens plass 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Oslo Finans AS", "Postboks 1543 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0117", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?