Index

OSLO SYD UTVIKLING AS

Orgnr: 817746802

adresse: Torødveien 116

id

14270

organisasjonsnummer

817746802

navn

OSLO SYD UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torødveien 116"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "TORØD", "postnummer": "3135", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817746802

navn

OSLO SYD UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torødveien 116

forradrpostnr

3135

forradrpoststed

TORØD

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.09.2016

stiftelsesdato

26.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817746802

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2208375, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 284724, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 263811}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20913}}, "journalnr": "2020970468", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817746802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 107016, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 87682}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 177707, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 177707}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 284723}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 246199, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8168}, "driftsresultat": 319229, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 327397}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2227, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2250}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 317002}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925842362 [navn] => OSLO SYD UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-10-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 817746802 [oppstartsdato] => 2020-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Toru00f8dveien 116"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "TORu00d8D", "postnummer": "3135", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?