Index

OSLO TANNLEGE AS

Orgnr: 814792072

adresse: Tullins gate 6

id

7064

organisasjonsnummer

814792072

navn

OSLO TANNLEGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-13

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tullins gate 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0166", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814792072

navn

OSLO TANNLEGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tullins gate 6

forradrpostnr

0166

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.01.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814792072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2429011, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3335060, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 498213}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2836847}}, "journalnr": "2021471875", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814792072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2852654, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2822654}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 482406, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 482406}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3335060}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 960377, "totalresultat": 960377, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1824651}, "driftsresultat": 1237410, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3062061}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1470, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 435}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1905}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1235940}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983662897 [navn] => OSLO TANNLEGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-09-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 814792072 [oppstartsdato] => 2001-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tullins gate 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0166", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.oslo-tannlege.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?