Index

OSLO TERMOGRAFI OG BYGGTEKNIKK AS

Orgnr: 812166352

adresse: Holumbakken 10A

id

1450

organisasjonsnummer

812166352

navn

OSLO TERMOGRAFI OG BYGGTEKNIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holumbakken 10A"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812166352

navn

OSLO TERMOGRAFI OG BYGGTEKNIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holumbakken 10A

forradrpostnr

1481

forradrpoststed

HAGAN

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

26.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812166352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2374659, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2816798, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 780688}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2036110}}, "journalnr": "2021424187", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812166352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2557823, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2457823}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 258975, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 258975}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2816798}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 266799, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2316463}, "driftsresultat": 351033, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2667496}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3511, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 802}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4313}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 347522}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982907624 [navn] => OSLO TERMOGRAFI OG BYGGTEKNIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-01-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812166352 [oppstartsdato] => 2001-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holumbakken 10A"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-26 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?