Index

OSLOFJORD RESSURSPARK AS

Orgnr: 811654612

adresse: Kongeveien 77

id

292

organisasjonsnummer

811654612

navn

OSLOFJORD RESSURSPARK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-19

naeringskode1

{"kode": "72.110", "beskrivelse": "Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongeveien 77"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3188", "kommunenummer": "3801"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 752"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3196", "kommunenummer": "3801"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

811654612

navn

OSLOFJORD RESSURSPARK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongeveien 77

forradrpostnr

3188

forradrpoststed

HORTEN

forradrkommnr

3801

forradrkommnavn

HORTEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 752

ppostnr

3196

ppoststed

HORTEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

72.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.03.2013

stiftelsesdato

05.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811654612

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1269840, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 793358, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38375}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 754983}}, "journalnr": "2019704464", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811654612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1188620, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 110321}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1298941}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1981978, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1981978}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 793358}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3550281, "totalresultat": -3550281, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4360717}, "driftsresultat": -3507797, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 852920}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -42485, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1262}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 43747}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3550281}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911750899 [navn] => OSLOFJORD RESSURSPARK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "72.110", "beskrivelse": "Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811654612 [oppstartsdato] => 2013-02-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongeveien 77"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3188", "kommunenummer": "3801"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 752"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3196", "kommunenummer": "3801"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?