Index

OSLOVEIEN 16 AS

Orgnr: 819001472

adresse: c/o Richard Ligård, Odins veg 28

id

17485

organisasjonsnummer

819001472

navn

OSLOVEIEN 16 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Richard Ligård", "Odins veg 28"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7033", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819001472

navn

OSLOVEIEN 16 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Richard Ligård Odins veg 28

forradrpostnr

7033

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.05.2017

stiftelsesdato

24.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819001472

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2085899, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9091907, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8577771}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 514136}}, "journalnr": "2020839516", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819001472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1113516, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1083516}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7978391, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 729518}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7248873}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9091907}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 390102, "totalresultat": 390102, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 406873}, "driftsresultat": 700927, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1107800}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -200796, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 967}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 201763}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 500131}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919072679 [navn] => OSLOVEIEN 16 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819001472 [oppstartsdato] => 2017-05-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Richard Ligu00e5rd", "Odins veg 28"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7033", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?